Jumat, 27 Juli 2012

خطبة ترأخير نبي محمد صلى اللۀ عليە و سلم

Khutbah terakhir Rasulullah SAW ini disampaikan pada 9hb(hari bulan).Zulhijjah Tahun 10 Hijriyyah di Lembah uranah,Gunung Arafah.

    Wahai manusia,dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan.Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini.Oleh karena itu dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir pada hari ini.

    Wahai manusia,seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci,maka anggaplah jiwa dan harta  setiap muslim sebagai amanah suci.Kembalikan harta yang diamanahkna kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak.Janganlah kamu sakiti siapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi.Ingatlah,bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan atas segala amalan kamu.Allah telah mengharamkan riba,oleh karena itu segala urusan yang melibatkan riba hendaklah dibatalkan mulai sekarang.

   Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu.Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar,maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil.

   Wahai manusia,sebagaimana kamu mempunyai hak atas isteri kamu,mereka juga mempunyai hak di atas kamu.Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu.Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik,berlemah lembutlah terhadap mereka karena sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia.Dan hak kamu atas mereka ialah sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina.

  Wahai manusia,dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini,sembahlah Allah,dirikanlah sembahyang lima kali sehari,berpuasalah di bulan ramadhan,dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu.Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu.Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain.Kamu semua adalah sama,tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam taqwa dan beramal soleh.
 
    Ingatlah,bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggung jawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan.Oleh karena itu awasilah agar jangan sekali-kali kamu keluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku.

   Wahai manusia,tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru.Oleh itu wahai manusia,nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah ku sampaikan kepada kamu.Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara,yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya,niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya.Itulah Al-qur'an dan Sunnahku.

   Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku,menyampaikan pula kepada orang lain.Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari pada mereka yang terus mendengar dari padaku.Saksikanlah ya Allah,bahwasanya telah aku sampaikan risalahMu kepada hamba-hambaMu.....

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar